umělec a tvůrce díla
„zajíc před t
hayaparkem“

Zájem Georga Heroldse ohledně Albrechta Dürera se vzrostl již dávno při jeho studiích.

Byl žákem Sigmara Polke, který již zajíce polního od Albrechta Dürera v mnoha podobách nově interpretoval. Poprvé roku 1984 použil Georg Herold pro svou první tvorbu Dürerova zajíce střešní latě. Pro jeho umění používá běžné materialy jako zeminu, dráty nebo cihly. Názvy jeho prací by měli přimět pozorovatele k zamyšlení a konfrontovat vlastním úhledem pohledu celé umění.

NÁŠ DürerŮV ZAJÍC
PŘED ThayaparkEM

Každý, kdo zavítá do THAYAPARKU, si hned na kruhovém objezdu povšimne dřeveného sochařského díla. Hlavní rozdíl od zajíce Albrechta Dürera je v jeho 3D ztvárnění. Dürerův zajíc před THAYAPARKEM přejímá extaktní držení těla jako jeho vzor, dokonce ucho má ohnuté stejným způsobem.  Georg Herold se nezabíval ztvárněním přesně do detailu, přesto díky použitým dřevěným prvkům nabízí dílo nespočet asociací k Albrechtu Dürerovi.

VELKÝ PŘÍKLAD A VZOR –
„MLADÝ ZAJÍC“ OD ALBRECHTA D
ÜRERA

„Mladý zajíc“ byl namalován Albrechtem Dürerem roku 1500. Dílo se dnes nachází v Albertina. Již v 16. století se stalo dílo slavné, hlavně díky Rudolfu II., který se o sbírku zajímal.

Nespočet malířů tento motiv napodobili a připodobobnili svým představám. Od 16.století do dneška se úmělci nechali „mladým zajícem“ inspirovat.